Bak voor kinderen als Musau

Normal fe09e960da573cee042311f95610cfec995d05de
09-08-2018 | 15:23

Musau (9 jaar) werd noodgedwongen opgevangen in een kinderdorp. Zijn ouders waren mentaal niet in staat voor hem en zijn broertje te zorgen en hun oma werd te oud om te werken en verdiende daarom niet genoeg om te zorgen. De overgang naar het kinderdorp was voor Musau eerst heel heftig.

Hij was was woedend toen hij hoorde dat hij niet langer bij zijn oma kon wonen. Ze had zijn hele leven voor hem gezorgd en was er altijd voor hem geweest, omdat zijn ouders dat niet konden. Maar zonder dat Musau het wist had zijn oma al langere tijd grote moeite voor hen te zorgen. Nadat ze haar baan verloor, had ze geen geld voor voldoende eten, school en medische zorg. Musau en zijn broertje moesten naar een SOS kinderdorp. En dat ging niet zonder gevecht.

Zijn SOS moeder Scovia vertelt: “Musau was een agressief kind toen wij hem en zijn broertje in 2015 in onze SOS familie verwelkomden. Hij ging gillen als hij zijn zin niet kreeg en deed zichzelf en de andere kinderen pijn met alles wat voor handen was. Als zijn SOS broertjes niet precies zoals hij wilde meespeelden, rende Musau schreeuwend naar buiten en verzon allerlei gekke verhalen. Als hij weer een beetje tot zichzelf was gekomen, kwam hij langzaam weer naar binnen, maar sloot zich dan voor iedereen af.”

Rolmodel voor de kinderen
SOS moeder Scovia werkt al 13 jaar bij SOS Kinderdorpen en heeft dan ook veel ervaring met de opvoeding van kinderen met verschillende persoonlijkheden en achtergronden. Ze had al snel een idee waar zijn gewelddadige gedrag vandaan kwam en hoe het werd aangewakkerd. “Ik vermoedde dat Musau had geleerd om zijn emoties voor zichzelf te houden, in plaats van dat hij leerde hoe ermee om te gaan en zich te uiten. Dus ik probeerde hem door woedeaanvallen heen te praten, hem aan te moedigen om kalm te blijven en naar een oplossing te zoeken. Maar hij was koppig en wilde helemaal niet meewerken of naar een compromis zoeken.”

“Ik merkte dat zijn SOS broertjes en zusjes last kregen van zijn gedrag”, vertelt Scovia. “Het voelde alsof hij hun familie binnenviel en alles kwam verstoren. Hoewel ik mijn kinderen altijd leer om vriendelijk en vergevingsgezind te zijn, was Musau te overweldigend voor ze.”

“Ik weet dat ik een rolmodel voor mijn kinderen ben en dat ze leren om met hun emoties om te gaan door te kijken hoe ik reageer op situaties. Ik bleef Musau geruststellen en vertellen dat ik van hem houd. Dat hij veilig is in onze familie, wij er altijd voor hem zijn, dat niemand hem pijn wil doen en hij anderen ook geen pijn hoeft te doen.”

Hernieuwd zelfvertrouwen
Er is flink wat tijd over heen gegaan voordat Musau inzag hoe de kinderen en volwassenen om hem heen met elkaar omgingen. De positieve, liefdevolle energie in zijn SOS familie heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen: het beïnvloedde zijn gedrag en hij kreeg weer zelfvertrouwen. Natuurlijk heeft hij af en toe nog wel eens een woede uitbarsting, maar zijn broers en zussen kunnen hem nu beter helpen omdat ze begrijpen dat hij soms nog moeite heeft om zichzelf rustig te uiten.

Zelf zegt de negenjarige Musau nu: “Mijn leven hier is fijn. Ik kan met mijn moeder, broers en zussen over alles praten. Toen ik hier kwam was ik heel verdrietig omdat ik niet meer bij mijn oma was en zij niemand had om voor haar te zorgen, maar ik weet nu dat het goed met haar gaat. Ik houd heel veel van mijn SOS moeder en zij houdt ook van mij. Ze kookt allemaal lekkere dingen voor me, ze bracht me naar een goede school en ze leert me wat goed is en wat niet. Ik help haar ook graag met klusjes in het huis, zoals de tafel afnemen en de afwas.”

Toekomst
Op school is rekenen mijn lievelingsvak, want ik vind het makkelijk te begrijpen. Als ik groot ben wil ik bankier worden, want dat is een goede baan. En dan verdien ik genoeg geld om mijn oma te helpen en om mooie kleurrijke jurken voor mijn SOS moeder te kopen.”