BSO Alles Kids

BSO Alles Kids BSO Rutten
Qr
van totaal € 50 (0%)

We doen jaarlijks mee, we maken er altijd een gezellige dag van. Daarbij willen we kinderen bijbrengen dat we iets goeds doen voor andere kinderen.